SANICALOR ontwerper van OP MAAT gemaakte steriele kits voor eenmalig gebruik, stelt u de meest volledige Europese reeks van kits voor. De kits zijn verdeeld in 11 specialiteiten:
het NESSICARE aanbod.

Microchirurgiekits - Biopsiekits - Hechtingkits - Draadverwijderkits - Dialysekits - Drainagekits - Ontsmettingskits met deppers - Verzorgingskits met of zonder afdekmateriaal -Ontsmettingskit voor chronische wonden - Tandonderzoekskit - Velden

Wij zijn altijd in staat om u OP MAAT gemaakte kits voor te stellen die aangepast zijn aan uw behoeften. Onze instelling is om de medische wereld altijd eenantwoord te bieden dat nog beter bruikbaar is. Met NESSICARE stelt Sanicalor u een completere en performantere keuze van kits voor, dankzij 5 sleutelcriteria die het verschil maken:

•nauwkeurigere en ergonomischere instrumenten,
•blisterformaten die perfect aangepast zijn aan uw wensen:
12 modellen,
•de kwaliteit van onze witte componenten: kompressen, deppers,…
•een gerationaliseerde industriële productie,
•een voortdurend hoogwaardige kwaliteitscontrole.
Tel. : + 32 (0)2 528 97 80
Fax : + 32 (0)2 520 65 95
français
English